MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Brateiului f.nr.

ANUNŢ

Inițiatorul SC FLOWROND MED SRL,  prin arh. Nits Tiberiu Alexandru  aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construcție atelier și birouri, branșamente utilități” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Brateiului f.nr.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 21.04.2023 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari