MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. I.C.Brătianu fn.

ANUNŢ

Inițiatorul SC AME BETA SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construire imobil funcțiune mixtă – spații comerciale și locuințe de serviciu ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Ion C. Brătianu fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 07.12.2022 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari