MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Intrarea Aviației fn.

ANUNŢ

Inițiatorul SC CARRIAN SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu “ Construire hală servicii” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Intrarea Aviației fn,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 24.11.2023 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari