MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Plopului f.nr.

ANUNŢ 

Inițiatorul  Szathmari Csaba-Atila,  prin arh. Jiga Diana-Denisa aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construire 2 case , garaj, împrejmuire, branșamente rețele edilitare” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Plopului f.nr.  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 25.04.2024 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari