MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Rora Mare f.nr.

ANUNŢ

Inițiatorul Sălcudean Petru,  prin arh. Velicu Ioan  aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  “ Construcție hală metalică cu utilități ( gaze naturale, apă, curent electric, canalizare), împrejmuire” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Rora Mare f.nr.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 19.04.2023 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari