MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str.Moșnei nr.58

ANUNŢ

Inițiatorul Panța Ana Angela,  prin arh. Jiga Diana-Denisa aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Schimbare parțială de destinație din casă de locuit în sală de evenimente, demolare parțială, extindere și modificări interioare, construire pavilion evenimente, filigorie, pensiune, amenajare teren de fotbal, împrejmuire, branșamente utilități, alipire” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Moșnei nr.58,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 15.10.2020 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari