MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ sos. Brateiului fn

ANUNŢ

Inițiatorul  SC I.C.P.A.O. SA,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zona  : “ Schimbare funcțiune din zonă industrială în zonă mixtă, parcelare în vederea construirii de locuințe, realizare drumuri ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Brateiului fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 17.12.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de reglementari