MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Campul de Sus fn.

ANUNŢ

Inițiatorul  Draser Uwe,  prin arh. Gosav Paula aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zonă  : “ Parcelare și construire locuințe individuale, cuplate și colective mici, drum de acces, amenajări exterioare, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Câmpul de Sus fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 22.06.2022, la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de reglementari