MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. M.Weiss f.nr

ANUNŢ 

Inițiatorul SC FEVAMED SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic de Zonă “ Schimbare din funcțiune industrială în funcțiune mixtă – desființare construcții existente, construire imobile de locuințe colective” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Michael Weiss fn,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 06.05.2024 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare 

plan reglementari