MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Piloților fn

ANUNŢ

Inițiatorul  Buzean Ionuț Arghir și proprietarii,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zona  : “ Dezmembrare imobile în vederea construirii de locuințe unifamiliale, construire imobile de locuințe colective mici, realizare drum de acces și infrastructură edilitară” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Piloților fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 05.08.2022 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari