MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Stadionului fn.

ANUNŢ

Inițiatorul  Q STEM LAB MEDIAȘ SRL,  prin arh. Botea Claudiu aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zonă  : “ Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, administrativ, logistică, comerț, sănătate, turism și alimentație publică, împrejmuire, amenajări exterioare, organizare de șantier” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Stadionului fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 11.03.2022, la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari