MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Stadionului fn.

ANUNŢ

Inițiatorul  Făgăraș Ioan ,  prin arh. Velicu Ioan aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zonă  : “ Construire locuințe individuale ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Stadionului fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 13.05.2022 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de reglementari