MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitaţie publica cu strigare pentru închirierea unor terenuri cu destinaţie agricolă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa C. Coposu, nr. 3, telefon 0269803803, adresă e-mail www.primariamedias.ro  anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unor terenuri cu destinaţie agricolă în condiţiile Legii nr.215/2001-legea administraţiei publice locale, republicată şi H.C.L. nr. 38/2019, conform anexei 1 .

Licitaţia va avea loc în data de 04.04.2019, ora 10°°,  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş,  P-ţa Corneliu Coposu nr.3, în sala mare de şedinţă.

Procurarea documentaţiei pentru prima licitaţie şi depunerea ofertelor se va face în perioada 12.03.2019 - 02.04.2019, până la ora 15°°, la Centrul de Informare Cetăţeni .

În cazul de neadjudecare a licitaţiei la primul termen, procedura de licitaţie se repetă la data de 18.04.2019, ora 10°°.

Procurarea documentaţiei pentru a doua licitaţie şi depunerea ofertelor  se va face în perioada 04.04.2019 -17.04.2019, până la ora  15°°, la Centrul de Informare  Cetăţeni.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Primăria municipiului Mediaş tel.0269/ 803848.

 

ANEXA nr.1 LA H.C.L. NR.38/2019

TABEL CU SUPRAFEȚELE DE TEREN AGRICOL PROPUSE SPRE

ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

 

NR.

ADRESA

SUPRAFAȚA

CATEGORIA

CRT.

TEREN

(mp)

DE FOLOSINȚĂ

1.

STR.IGHIȘULUI  F.N. (click aici)

852

A

2.

STR. TEBA F.N. (click aici)

180

FN

3.

STR. TEBA F.N. (click aici)

200

FN

4.

STR.TEBA F.N. (click aici)

180

FN

5.

STR. VIDRARU F.N. (click aici)

238

A

6.

STR. MOȘNEI F.N (click aici)

1094

FN