MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt privind lista preliminara de prioritati pe anul 2021 a solicitantilor, rezultata in urma departajarii, care au acces la locuintele ANL

Nr. 2013/02.02.2021

ANUNT IMPORTANT

Prin HCL. nr.15/29.01.2021  a fost aprobata „Lista de prioritati preliminara privind repartizarea  locuintelor pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte” , in anul 2021.
Termenul de depunere a contestatiilor  prevazut de hotararea mentionata mai sus, este de 7 zile de la data afisarii „Listei preliminare de prioritati pe anul 2021 a solicitantilor, rezultata in urma departajarii, care au acces la locuintele pentru tineri construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte destinate inchirierii, proprietatea privata a Statului Roman si aflate in administrarea Consiliului Local Medias”, iar solutionarea contestatiilor se va asigura in termen de 15 zile de la primire, in conditiile legii.
Anexam prezentului anunt lista de prioritati preliminara  cu solicitantii de locuinte ANL, intocmita de Comisia Sociala  cu respectarea prevederilor Legii nr.114/1996- legea locuintei cu modificarile si completarile ulteriore , si aprobata de Consiliul Local Medias cu HCL. nr.15/2021.
-Capitolul I- solicitanti Garsoniere
-Capitolul II – solicitanti Apartamente