MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Casatorii

ACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI PENTRU CETĂŢENI ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Acte necesare

  • Actele de identitate (B.I. sau C.I. ) în original  + copii xerox
  • Certificatele de naştere în original + copii xerox
  • Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale)
  • Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
    a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie xerox
    b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox
    c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei

Observatii

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi , în scris , la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei , cu 10 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei) ), astfel:
 Actele necesare şi declaraţiei de căsătorie se depun în zilele de :
- luni:       orele : 10:00 – 13:00
- marti:     orele : 10:00 – 13:00 şi 16:00 – 18:00
- miercuri: orele : 10:00 – 13:00
- joi:         orele : 10:00 – 13:00
- vineri:     orele : 10:00 – 13:00
 urmând ca oficierea căsătoriei să aibă loc în zilele de miercuri până duminică
Taxele de utilizare a sălii de protocol sunt următoarele:
1. Utilizare,cu ocazia căsătoriei, a sălii de protocol în zilele de miercuri-vineri 10 lei
2. Utilizare, cu ocazia căsătoriei, a sălii de protocol în ziua de sâmbătă 105 lei
3. Utilizare, cu ocazia căsătoriei, a sălii de protocol în ziua de duminica 155 lei
4. Fotografiere şi/sau înregistrare video, cu ocazia căsătoriei, în sala de protocol, în zilele de miercuri-duminică 15 lei