MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Consultare autorizatii de construire

 
NumarDataAdresa imobiluluiSolicitantScopul actului
519.01.2022Strada Şoseaua Sibiului Nr. Fn SC INTERCORA PROPERTY SRL refulare ape pluviale de la stația de pompare și colector ape pluviale , în regim de urgență .La finalizarea lucrărilor se va completa documentația conform art.7, alin.(16) din Legea 50/1991 (republicată și actualizată).
418.01.2022Strada Neajlov Bl. - Sc. - Et. - Ap. - Necșa Ovidiu Ioan, Necșa Elena Andra, Stoia Daniel,Stoia Rodica Măriuca, Boroș Adrian, Boroș Silviaextindere rețea de canalizare menajeră și racorduri .Înainte de începerea lucrărilor se va solicita aviz de spargere de la Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaș din cadrul primăriei și avizul Poliției Rutiere. Zona afectată de lucrări se va reface respectând prevederile Regulamentului aprobat cu HCL 100/2017 , modificat cu HCL 88/2018 și HCL 226/2020 .
311.01.2022Strada Iuliu Maniu Nr. 44 PINCA GHEORGHE si PINCA AURELIAConstruire garaj, copertina, imprejmuire. Categoria de importanta D.
210.01.2022Strada Angărul De Jos Nr. Fn BUCUR CRISTIAN GLIGOR si BUCUR AURELIA NICOLETAConstruire casa cu regim de inaltime P, anexa - carport, imprejmuire. conform PUZ aprobat prin HCL 193/2020. Categoria de importanta D.
106.01.2022Strada Stromberg Nr. Fn NEMES STEFAN SI NEMES IULIANA Construire locuinta unifamiliala si imprejmuire. Categoria de importanta D.