MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Examen de promovare in grad profesional la Directia de Administrare a Domeniului Public Mediaș în data de 28.10.2020

Examen de promovare in grad profesional la Directia de Administrare a Domeniului Public Mediaș în data de 28.10.2020

Examen pentru promovarea în treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public Mediaș

Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaş organizează examen de promovare a personalului contractual din cadrul direcției.

 • Examenul  se va desfăşura la sediul Directiei de Administrare a Domeniului Public Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu  nr. 3 în data de 28.10.2020 ora 10,00.                  
 • Examenul constă în executarea unei probe practice, dintre cele stabilite de comisia de examinare.
 • Pentru a participa la examenul de promovare în trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Directiei de Administare a Domeniului Public Medias – Compartimentul Resurse Umane – Salarizare în  perioada 12.10.2020 - 23.10.2020.

 Dosarul de concurs  va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la examen adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale care să ateste obţinerea calificativului «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 4. adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane care să ateste vechimea de cel puţin 3 ani în gradul profesional deţinut;
 5. adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane care să ateste faptul că nu a avut sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii.
 6. Dosarele se depun la sediul Direcției de Adm.Domenuiul Public din  P-ţa. Corneliu Coposu, nr.3, et.2, camera 13 - biroul resurse umane.  

 7. B I B L I O G R A F I E

   

  pentru examenul organizat în data de 28.10.2020 la Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaş privind promovarea in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual

   

                

   

  • Nu este cazul