MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Finanțare pentru Școala Gimnazială Ighișu Nou

Finanțare pentru Școala Gimnazială Ighișu Nou

 

În data de 4 martie 2021 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou“. Proiectul este inclus în Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții 9.1- dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Valoarea totală a proiectului este de 3.897.698,26 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă primită de către Municipiul Mediaș este de 2.793.740,77 lei, iar contribuția proprie a Municipiului este de 1.103.957,49 lei.

Obiectivul general al proiectului „Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” este îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de educație în învățământul școlar, prin reabilitarea clădirii și asigurarea unor condiții optime pentru îmbunătățirea procesului educațional, creșterea egalității de șanse la educație și implicit îmbunătățirea calității vieții comunității aflate în zona de influență a proiectului, crearea condițiilor optime desfășurării procesului educativ.

Reabilitarea acestei unități de învățământ va contribui pe deplin la realizarea obiectivului specific al priorității de investiții 9.1 – „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”, asigurându-se astfel accesul nediscriminatoriu la un învățământ de calitate.

„Am promis că, pentru dezvoltarea orașului, voi face tot posibilul pentru a atrage cât mai multe fonduri europene și guvernamentale în municipiul nostru. Acum, după aproximativ patru ani de muncă în echipă, încep să apară și rezultatele și sunt convins că și în perioada următoare vom primi vești cel puțin la fel de bune. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere“, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.

Descrierea proiectului:

Școala Gimnazială Ighișu Nou, care face obiectul investiției, este școala cu clasele I -VIII cuprinzând atât învățământ primar, cât și educație gimnazială si este constituită din 3 corpuri de clădire.

Lucrările de intervenție propuse prin prezentul proiect sunt:

 • izolarea termică cu vată minerală a corpurilor 1 și 2 de clădire (pe interior la parter și planșeul de peste parter) și a grupului sanitar (pe exterior și planșeul)
 • înlocuirea tâmplăriilor exterioare din PVC cu tâmplărie de lemn stratificat cu geam termopan, reabilitarea celor existente de lemn si dublarea lor pe interior cu tâmplărie de lemn stratificat cu geam termopan
 • consolidarea șarpantei și a intersecțiilor pereților structurali
 • înlocuirea ușilor, refacerea finisajelor, prin dispunerea de pardoseli noi din parchet masiv, zugrăveli noi
 • realizarea de grupuri sanitare interioare în corpurile 1 și 2
 • izolarea hidrofugă (realizarea unor injecții exterioare, pe conturul clădirii, pe baza de bentonita și ciment)
 • montarea unui lift exterior, pentru accesul persoanelor cu dizabilități, precum și amenajarea unei toalete dedicate acestora, în actualul corp de grup sanitar
 • înlocuirea instalațiilor electrice, dispunerea de instalații termice si sanitare noi
 • montarea unui hidrant exterior;
 • o a doua ușă de evacuare spre exterior, chepeng către pod, pentru clădirile corp 1 și 2
 • amenajarea încăperii pentru centrala termică, în actualul grup sanitar
 • executarea unui planșeu din beton armat și șarpantă ignifugată
 • dotarea clădirii cu instalații de iluminat de evacuare și antipanică, instalații de detecție și avertizare în caz de incendiu