MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.26 din 20.04.2022 depusă de Boldijar Ștefan din Ighisul Nou str.Câmpului nr.20 prin imputernicit Gecășan Sorina pentru terenul extravilan în suprafață de 0,40 ha arabil, înscris în CF 115939 nr. cad. 115939