MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.39 din 25.07.2022 depusă de Totea Dorina si Totea Vasile str.Graia de Jos nr. 33, Mediaș pentru terenul extravilan în suprafață de 1,20 ha arabil, înscris în CF 111596 nr. cad. 3149