MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna decembrie 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 378/2021; proiectul de hotărâre nr. 377/2021; raportul de specialitate nr. 21.393/09.12.2021;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 386/2021; proiectul de hotărâre nr. 385/2021; raportul de specialitate nr. 21.690/14.12.2021;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 

3. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 379/2021; proiectul de hotărâre nr. 378/2021; raportul de specialitate nr. 21.489/10.12.2021;

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 30/2007 încheiat cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, pentru spațiul situat în Mediaș str. Lotru nr. 4.

Referatul de aprobare nr. 382/2021; proiectul de hotărâre nr. 381/2021; raportul de specialitate nr. 21341/13.12.2021;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 4/2007 încheiat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, pentru spațiul din cadrul imobilului situat în Mediaș P-ța R. Ferdinand I nr. 1 ap. 3.

Referatul de aprobare nr. 384/2021; proiectul de hotărâre nr. 383/2021; raportul de specialitate nr. 20.542/13.12.2021;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în municipiul Mediaș, str. I. G. Duca nr. 33.

Referatul de aprobare nr. 383/2021; proiectul de hotărâre nr. 382/2021; raportul de specialitate nr. 21.605/13.12.2021;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 

7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei 3.2 care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 387/2021; proiectul de hotărâre nr. 386/2021; raportul de specialitate nr. 21.298/14.12.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->