MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatele finale la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş în al treilea trimestru al anului 2020

Având în vedere că nu s-a depus contestaţie din partea candidatului la proba scrisă comisia de examinare comunică următoarele rezultate finale la examenul de promovare în grad superior susţinut în data de 13.08.2020:

Nr. crt.

Codul atribuit canditatului

Funcţia

Punctaj probă scrisă

Rezultat

probă scrisă

Rezultat final

1

138

Inspector de specialitate gradul IA

90,00

Admis

Admis