MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de Inspector de specialitate debutant din cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art.34, alin.(3) din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de Inspector de specialitate debutant pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise, interviului şi a rezultatelor finale.

 

Nr.crt.

Codul atribuit candidatului

Funcţia

Punctaj probă scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1.

130

Inspector de specialitate debutant

68,00

88,00

78,00

ADMIS