MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final al examenului organizat în data de 23.11.2022 pentru  promovarea în grad profesional superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Mediaş

Rezultatul final

al examenului organizat în data de 23.11.2022 pentru  promovarea în grad profesional superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Mediaş

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului,

Funcţia publică

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

ID-19170 

Inspector clasa I grad profesional superior

97,33

100

98,66

Admis

2.

ID-19169 

Polițist local clasa I grad profesional superior

86

100

93

Admis

3.

ID-19255

Polițist local clasa I grad profesional principal

87,33

100

93,66

Admis

 

Secretar comisie,

Bicu Cristina