MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat în data de 03.11.2022 pentru ocuparea unei funcții publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, de Secretar general al municipiului, gradul II

Comisia de concurs

Rezultatul final

la concursul organizat în data de 03.11.2022 pentru ocuparea unei funcții publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, de Secretar general al municipiului, gradul II

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului,

Funcţia publică

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

 ID - 18350

   Secretar general al municipiului,    gradul II

 

94,6

 

99,2

96,7

ADMIS

 

 

Data: 03.11.2022

 

Secretar comisie,

Bicu Cristina