MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat în data de 27.11.2020 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior

Compartimentul Unitatea de Implementare a Programului de Finanțare – Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

Rezultatul final la concursul organizat în data de 27.11.2020 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la
Compartimentul Unitatea de Implementare a Programului de Finanțare – Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului,

Funcţia publică

Punctaj
proba scrisă

Punctaj 
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

1.

Mesteru Ioana Maria

Inspector clasa I gradul profesional superior

95

98

96.5

Admis

 

 

Data: 27.11.2020 ora 13:00