MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la examenul organizat în data de 19.10.2020 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

Rezultatul final la examenul organizat în data de 19.10.2020  pentru promovarea în  gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului,

Funcţia publică

Punctaj

proba    scrisă

Punctaj 

 proba interviu

Punctaj

final

Rezultat final

 

1.

Boldea Ioana Livia

Inspector

clasa I, gradul profesional principal

 

99,00

 

97,66

 

98,33

 

Admis

 

Afișat azi, 19.10.2020,  ora 1400  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

                                                              

                                                                  Secretar, comisie examen

                                                 Popa Liliana, consilier, Primăria Municipiului Mediaş