MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la examenul/concursul de promovare în clasă organizat pentru funcţii publice de execuţie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş

 

Rezultatul final

la examenul/concursul de promovare în clasă organizat pentru funcţii publice de execuţie din cadrul  Direcţiei de Asistenţă  Socială  Mediaş

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici actualizată, comisia de concurs  comunică  următoarele  rezultate finale:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia publică

Punctaj probă scrisă

Punctaj interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

4683

Inspector clasa I gradul asistent

93,33

96,66

189,99

ADMIS

 

  • Afişat  astăzi  06.10.2022 ora  14,00  la  sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.

 

Secretar,

Roman Marieta