MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului privind examenul organizat în data de 23.11.2022 în cadrul Primăriei Municipiului Mediaş

   Rezultatul interviului

privind examenul organizat în data de 23.11.2022  în cadrul

Primăriei Municipiului Mediaş

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:

                                                                                                                     

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Punctaj interviu

Rezultatul probei scrise

1.

ID -19170

 

Inspector

clasa I grad profesional  superior

100

Admis

2.

ID- 19169

 

Polițist local

clasa I grad profesional  superior

100

Admis

3.

ID-19255

 

Polițist local

 clasa I grad profesional principal

100

Admis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Afişat astăzi 23.11.2022, ora 13:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.

 

 

Secretar comisie,

Bicu Cristina