MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei practice la examenul organizat în data de 14.11.2019 pentru promovarea în grad profesional al personalului contractual din cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public Mediaș

Rezultatul probei practice la examenul organizat în data de 14.11.2019 pentru promovarea în grad profesional al personalului contractual din cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public Mediaș

BORDEROU NOTARE  PROBA PRACTICA

desfăşurată în data de 14.11.2019 ora 10.00

la examenul de promovare în grade profesionale a personalului contractual din cadrul DADP Mediaş

 

Nr.

Numele şi prenumele candidatului/funcția/structura

Punctaj

Proba practică

Rezultat

Proba practică

      1

         Muresan Elisabeta muncitor tr.I ,    Compartiment Zone Verzi

                       89,33

 

Admis

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, conform H.G. nr.286/2011. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Cîndea Luminița - Inspector de Specialitate.