MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei practice și a probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a 4 posturi contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, la Direcția de Administrare a Domeniului Public din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Mediaş

 

Având în vedere  prevederile art.25, lit.b) din H.G. nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice respectiv ale probei scrise, după caz, susţinute în data de 08.06.2022 . 

Nr.crt.

Cod atribuit candidatului

Candidat pentru

funcţia contractuală

Punctaj probă

Rezultat probă scrisă

practică

scrisă

1

104

muncitor necalificat, treapta I

90,60

-

Admis

2

105

muncitor necalificat, treapta I

78,60

-

Admis

3

106

muncitor calificat, treapta I

91,30

-

Admis

4

107

muncitor calificat, treapta IV

67,30

-

Admis

5

108

șofer, treapta I

-

92,33

Admis

  • Candidații nemulțumiți de punctajul acordat au posibilitatea să depună contestație la probă practică respectiv la proba scrisă, după caz, până în data de 10.06.2022 ora 1300 la sediul Primăriei municipiului Mediaș, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, cam. 3, etaj 3.