MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise

Având în vedere  prevederile art.25, lit. „a” coroborat cu art.28 alin. (3), lit.”a” din H.G. nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise susţinute în data de 04.07.2022

Nr.crt.

Cod atribuit candidatului

Candidat pentru

funcţia contractuală

Punctaj probă

Rezultat probă scrisă

scrisă

interviu

1

119

Inspector de specialitate - debutant

49

-

Respins

2

120

Inspector de specialitate - debutant

70

-

Admis

3

121

Inspector de specialitate - debutant

-

-

Nu s-a prezentat

  • Candidații nemulțumiți de punctajul acordat au posibilitatea să depună contestație la probă scrisă,  până în data de 06.07.2022 ora 1200 la sediul Primăriei municipiului Mediaș, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, cam. 11, etaj 3.
  • Afișat astăzi 05.07.2022 ora 1200 pe site-ul Primăriei municipiului Mediaş şi la afişier.