MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaș

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaș care îndeplinește cumulativ condițiile de promovare în ultimul  trimestru al anului 2020.

       

Având în vedere prevederile art.45, alin.(6) şi alin.(7) din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise susţinute în data de 10.12.2020:

Nr.

crt

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru funcţia

Punctajul probei scrise

Rezultatul

Probei scrise

Admis/Respins

1.

109

Inspector de specialitate gradul IA

95,75

ADMIS

Dacă candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie la probă scrisă până în data de 11.12.2020 ora 1000 la Clubul Sportiv Municipal Mediaş, P-ța Corneliu Coposu, Nr.3.

Afişat astăzi 10.12.2020 ora 1500 la sediul Clubului Sportiv Municipal  Mediaş şi pe pagina de internet a Primăriei Mediaş.