MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în al treilea trimestru al anului 2020

Având în vedere prevederile art.45, alin.(6) şi alin.(7) din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise susţinute în data de 13.08.2020:

Nr.

crt

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru funcţia

Punctajul probei scrise

Rezultatul

Probei scrise

Admis/respins

1.

138

Inspector de specialitate gradul IA

90,00

ADMIS

  • Dacă candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie la probă scrisă până în data de 14.08.2020 ora 1000 la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş, cam. 7, etaj 2.
  • Afişat astăzi 13.08.2020 ora 1500 la sediul Direcţiei Municipale  pentru  Cultură, Sport, Turism și Tineret  Mediaş şi pe site-ul Primăriei Mediaş.