MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data 14.01.2020 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție , vacante, de consilier juridic clasa I, gradul profesional principal, la Biroul Juridic Contencios, Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
 
Nr. crt.
 
Numele şi prenumele candidatului
Funcția publică
 
Punctajul probei scrise
 
Rezultatul
probei scrise
1.
Neag Florin
93
 
Admis
 
  • Candidații declarați ,,admis’’ vor susține interviul în data de 14.01.2020 ora 13:00  la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr.3.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, conform art.63 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la  secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Bicu Cristina, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare.
  • Afișat astăzi, 14.01.2020, ora 12:30 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş și pe site-ul primariamedias.ro.

                                                            

                                                                                    Secretar comisie concurs,
                                                                                              Popa Liliana
                                                                      Compartimentul Resurse Umane – Salarizare