MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Inspector de specialitate debutant din cadrul Direcţiei pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

Având în vedere  prevederile art.30, alin.(3)  din H.G. nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare funcţiei contractuale de execuţie vacante de Inspector de specialitate debutant pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise susţinute în data de 03.02.2020.

Nr.crt.

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru

funcţia

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă

1.

130

Inspector de specialitate  debutant

68,00

Admis

2.

133

Inspector de specialitate  debutant

4,66

Respins

3.

134

Inspector de specialitate  debutant

11,33

Respins

4.

135

Inspector de specialitate  debutant

35,00

Respins

5.

136

Inspector de specialitate  debutant

9,66

Respins

Candidatul declarat admis pentru postul de Inspector de specialitate debutant v-a susţine interviul în data de 07.02.2020 ora 1100 la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie la probă scrisă până în data de  05.02.2020 ora 1300 la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş, cam. 10, etaj 2.