MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Șofer I la Direcția de Administrare a Domeniului Public - Compartimentul Auto din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

  Având în vedere  prevederile art.30, alin.(3)  din H.G. nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare funcţiei contractuale de execuţie vacante de Șofer I pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise susţinute în data de 31.05.2021 .

Nr.crt.

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru

funcţia

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă

1.

101

Șofer I

34,66

Respins

 

  Candidatul fiind declarat respins are posibilitatea să depună contestaţie la proba scrisă până în data de 03.06.2021 ora 1300 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, cam. 3, etaj 3.