MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de infirmier la Compartiment Medico-Social

Având în vedere prevederile  art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 
 
Nr.crt.
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia
Punctaj probă scrisă
Rezultat probă scrisă
1.
Zudor Codruţa
Infirmier
70 p
ADMIS
 
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 13.01.2020 ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.
  • Afişat astăzi 08.01.2020 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie) .
                                                                                                         Secretar  comisie
                                                                                                           Roman Marieta