MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 12.11.2019 pentru promovarea în grad profesional al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Mediaş

Având în vedere prevederile Procedurii de promovare în grad profesional al personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș aprobate prin Dispoziția Primarului nr.172/2015, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului/Funcția/ Structura
Punctajul probei scrise
Rezultatul probei scrise
 
 
 
1.
Mărginean Dorina
Inspector de specialitate I
Compartimentul Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local
 
73,66
 
ADMIS
 

 

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afișare, conform Procedurii aprobate prin Dispoziția Primarului nr.172/2015 care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor,  Bicu Cristina – consilier la Compartimentul Resurse Umane.

Afișat astăzi, 13.11.2019, ora 13.00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.