MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 19.10.2020, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 19.10.2020  pentru promovarea în  gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

 

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Boldea Ioana Livia

Inspector

clasa I, gradul profesional principal

 

99,00

Admis

  • Candidaţii declaraţi ,,admis” vor susţine interviul în data de 19.10.2020, ora 1300       la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,  doamna Bicu Cristina, consilier, Compartimentul Resurse Umane-Salarizare, Primăria Municipiului Mediaş.
  • Afișat astăzi, 19.10.2020, ora 1230 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

                                                                                 

 

                                                                   Secretar comisie examen

                                            Popa Liliana, consilier, Primăria Municipiului Mediaş