MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 03.02.2020 de către Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de Inspector de specialitate debutant

Având în vedere prevederile art.19, alin. (2) şi (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:
 
Nr.
crt.
Codul atribuit candidatului
Candidat pentru
funcţia
Rezultatul selecţiei dosarului
Admis / respins
Motivul respingerii dosarului
1.
130
Inspector de specialitate  debutant
ADMIS
Nu este cazul
2.
131
Inspector de specialitate  debutant
RESPINS
Nu îndeplineşte condiţiile specifice postului
3.
132
Inspector de specialitate  debutant
RESPINS
Nu îndeplineşte condiţiile specifice postului
4.
133
Inspector de specialitate  debutant
ADMIS
Nu este cazul
5.
134
Inspector de specialitate  debutant
ADMIS
Nu este cazul
6.
135
Inspector de specialitate  debutant
ADMIS
Nu este cazul
7
136
Inspector de specialitate  debutant
ADMIS
Nu este cazul
 
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 03.02.2020 ora 11.00 la sediul  Direcţiei  Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret  Mediaş, din P-ţa Corneliu Coposu, nr.3.