MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Unitatea de Asistenţă Medico Socială Mediaş pentru ocuparea unui post vacant de infirmier la Compartiment Medico-Social

Având în vedere prevederile art. 20  din H.G. nr. 286 /2011 actualizată privind Regulamentul  de ocuparea  unui  post  vacant  a  personalului  contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor  de  înscriere:
 
Nr.crt.
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia
Rezultatul selecţiei dosarului
Motivul respingerii dosarului
1.
ZUDOR CODRUŢA
Infirmier
ADMIS
 
 
 
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 08.01.2020 ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie).
Candidaţii  nemulţumiţi  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a  personalului  contractual  din sectorul bugetar  plătit  din  fonduri  publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta .
 
Afişat azi 24.12.2019 la sediul la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie) .