MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 19.10.2020 - proba scrisă, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

 
Numele şi prenumele candidatului
Funcția
publică
Instituția
publică
Rezultatul selecției dosarelor
 
1.
 
Boldea Ioana Livia
Inspector
clasa I, grad profesional principal
 
Primăria Municipiului Mediaș
 
 
Admis
 
2.
 
Maimuț Diana
Consilier juridic clasa I, grad profesional superior
 
Primăria Municipiului Mediaș
 
 
Admis
  • Candidaţii declaraţi ,,Admis” vor susţine proba scrisă în data de 19.10.2020, ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Afișat astăzi, 07.10.2020 ora 1100 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș.
          
                                                                                          Secretar comisie examen
                                                           Popa Liliana, consilier, Primăria Municipiului Mediaș