MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat în data 14.01.2020 pentru ocuparea unei funcții publice, vacante, de consilier juridic clasa I, gradul profesional principal, la Biroul Juridic Contencios, Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
 
Nrcrt
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia publică
de execuție
Rezultatul selecției dosarelor
Motivul respingerii dosarelor
1.
Neag Florin
consilier juridic clasa I, gradul profesional principal
Admis
 
Nu este cazul
 
 
  • Candidaţii declaraţi ,,admis’’ vor susţine proba scrisă în data de 14.01.2020, ora ora 9.00
       la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor , conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Bicu Cristina, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare.
  • Afişat astăzi, 07.01.2020 ora ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și pe site-ul primariamedias.ro.
 
                                                                     Secretar comisia de concurs
                                                                                 Popa Liliana
                                                       Compartimentul Resurse Umane – Salarizare