MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat de Primaria Municipiului Medias in data de 27.11.2020

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecției dosarului de înscriere:
 
Numele şi prenumele candidatului
Funcția
publică
Instituția
publică
Rezultatul selecției dosarelor
1.
Mesteru Ioana Maria
Inspector clasa I
grad profesional  superior
Primăria Municipiului Mediaş
Compartimentul Unitatea de Implementare a Programului de Finanțare – Direcția Tehnică
Admis
 
Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data de 27.11.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
Afișat astăzi, 18.11.2020, ora 13:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş