MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selectiei dosarului de inscriere la concursul de promovare organizat in data de 03.11.2022 pentru ocuparea unei functii publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medias, de Secretar general al municipiului, gradul II

Comisia de concurs

                                                                   Rezultatul

selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare organizat în data de 03.11.2022 pentru ocuparea unei funcții publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, de Secretar general al municipiului, gradul II

 

     Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecției dosarului de înscriere:

 

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

publică

Instituția

publică

Rezultatul selecției dosarelor

1.

ID - 18350

Secretar general al municipiului, gradul II

Primăria Municipiului Mediaş

 

Admis

         
 

 

  • Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data de 03.11.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
  • Afișat astăzi, 26.10.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş

Secretar comisie: Bicu Cristina