MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Serviciul Fiscal Local

Serviciul Fiscal Local

Serviciul Fiscal Local prestează servicii comunitare de stabilire, constatare, control, încasare şi urmărire a impozitelor şi taxelor locale, a dobânzilor pentru întârzieri şi a amenzilor, de soluţionare a contestaţiilor cu privire la acestea, precum şi executare silită a creanţelor bugetare.

Șef serviciu - ec. Mărginean Dan

 • Codul fiscal: 14208827
 • Audienţe: Marţi de la ora 10.00 – 12.00.
 • Adresa instituţiei: Piaţa Corneliu Coposu nr.3, Mediaş, 551018
 • Tel/Fax: 0269 803850; E-mail: fiscalamedias @ gmail.com;
 • salubritatemedias @ gmail.com - pentru cereri de reducere a taxei de salubritate

Componenţa Serviciului:Taxe şi Impozite Persoane Fizice (fără taxa auto)- tel. 0269 803869

 • Ştirbu Ciprian - consilier superior
 • Andrași Izabela - inspector superior
 • Bârsan Corina - referent superior
 • Madac Ileana - inspector superior
 • Nergheş Laura - inspector superior

Taxe şi Impozite Persoane Juridice (fără taxa auto) - tel. 0269 803862

 • Stanciu Daniela - inspector superior
 • Puşcă Adriana - inspector superior

Taxa auto persoane fizice și juridice - tel. 0269 803855

 • Bleahu Simona - inspector superior
 • Știrbu Alina - inspector superior
 • Vasiu Mirela - inspector superior

Activitate:

 1. înregistrare corespondenţă, primiri, ieşiri documente
 2. înregistrare, eliberare certificate fiscale
 3. operare declaraţii de impunere (clădiri, teren, autovehicule) pentru persoane fizice şi juridice
 4. operare cereri de compensare şi/sau restituire
 5. operare borderouri debitări / scăderi
 6. efectuare verificări pe teren a datelor înscrise în declaraţiile de impunere
 7. operare cereri de reduceri/scutire impozite
 8. operare cereri de radiere autovehicule
 9. operare popriri efectuate asupra debitorilor restanţieri
 10. soluţionarea cererilor sau petiţiilor de puse de către contribuabili persoane fizice sau juridice
 11. eşalonarea plăţilor pentru imobilele vândute în rate

 Componența:

 • Veza Ioan - consilier superior  - tel. 0269803853
 • Hăţăgan Corina - inspector superior
 • Bălan Gabriela - inspector superior - tel. 0269 803852
 • Băgăcean Anca - inspector superior
 • Hăţăgan Ioan - inspector superior
 • Văcar Ovidiu - inspector superior

 

 • Pîrvulescu Mariana - inspector principal  - tel.0269 803867
 • Sideraş Cristian - inspector superior

 

 • Băgăcean Mircea - inspector superior  - tel. 0269 803844
 • Micu Sorin - inspector superior
 • Ştirbu Roxana - inspector superior

 

 • Horșia Valer - inspector superior - tel. 0269 803856
 • Seicean Doina - inspector superior

Activitate:

 1. stabilirea debitelor pentru amenzi
 2. emiterea confirmărilor de luare în debit
 3. emiterea înştiinţărilor de plată, somaţiilor, titlurilor executorii
 4. efectuarea demersurilor legale în vederea executării silite a debitorilor (sechestre, popriri, valorificări bunuri)
 5. întocmire dosare de insolvabilitate
 6. vizare şi înregistrare bilete valorice în cadrul desfăşurării de activităţi culturale şi sportive
 7. urmărirea şi încasarea deconturilor din desfăşurarea activităţilor culturale şi sportive
 8. deschiderea procedurii de insolvenţă sau faliment
 9. prezentarea în instanţele judecătoreşti pentru rezolvarea litigiilor intervenite între instituţie şi contribuabiliemiterea facturilor de încasare a ratelor