HCL nr. /25.06.2020

                                                                                                                                                         
PROIECTUL  ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25 iunie 2020
desfășurată prin videoconferință, ora 16.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 159/2020; proiectul de hotărâre nr. 157/2020; raportul de specialitate nr. 7.150/10.06.2020;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere  și stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş str. Predeal nr. 2 bl. 8 ap. 16.

Referatul de aprobare nr. 160/2020; proiectul de hotărâre nr. 158/2020; raportul de specialitate nr. 7.160/10.06.2020;

Temei legal:  art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, Decretul nr. 195/2020, OM nr. 3/2020, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Mediaş, str. Sinaia nr. 2 bl. 1 și str. Sinaia nr. 5 bl. 2.

Referatul de aprobare nr. 161/2020; proiectul de hotărâre nr. 159/2020; raportul de specialitate nr. 7.245/11.06.2020;

Temei legal:  art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, Decretul nr. 195/2020, OM nr. 3/2020, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Mediaş, str. Sinaia nr. 4 bl. 3, str. Sinaia nr. 7 bl. 4 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5.

Referatul de aprobare nr. 162/2020; proiectul de hotărâre nr. 160/2020; raportul de specialitate nr. 7.280/11.06.2020;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 5. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 165/2020; proiectul de hotărâre nr. 163/2020; raportul de specialitate nr. 7.321/12.06.2020;

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, H.G. nr.935/2019, Ordinul nr. 2.097/2019,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Mediaș în domeniul public al Județului Sibiu, a unui imobil–teren, în suprafață de 1449 mp., situat în Mediaș str. 1 Decembrie nr. 23A.

Referatul de aprobare nr. 163/2020; proiectul de hotărâre nr. 161/2020; raportul de specialitate nr. 4.477/12.06.2020; HCJ Sibiu nr. 60/2020;

Temei legal:  Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 290, art. 294 alin. (3)-(5)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție, modificarea și completarea Listei Bunurilor de Retur care fac obiectul Contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu nou prin gestiune delegată nr. 7209/06.09.2012.

Referatul de aprobare nr. 164/2020; proiectul de hotărâre nr. 162/2020; raportul de specialitate nr. 6.347/16.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei nr.3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 166/2020; proiectul de hotărâre nr. 164/2020; raportul de specialitate nr. 5.639/17.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție și completarea Listei Bunurilor de Retur-anexă care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată 2015.

Referatul de aprobare nr. 167/2020; proiectul de hotărâre nr. 165/2020; raportul de specialitate nr. 6.016/17.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții și transmiterea în administrare a bunurilor în favoarea Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 168/2020; proiectul de hotărâre nr. 166/2020; raportul de specialitate nr. 3.643/16.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 1/2015, încheiat între Municipiul Mediaș și Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 169/2020; proiectul de hotărâre nr. 167/2020; raportul de specialitate nr. 7.204/17.06.2020;

Temei legal: Ordonanța Militară nr. 3/2020, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Mediaș, Direcției Poliția Locală Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 170/2020; proiectul de hotărâre nr. 168/2020; raportul de specialitate nr. 7.559/17.06.2020;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. art. 298-301 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 176/2020; proiectul de hotărâre nr. 174/2020; raportul de specialitate nr. 6.439/18.06.2020; adresa nr. 2.586/26.05.2020 a Ocolului Silvic Mediaș.

Temei legal: art. 1–4 din Contractul de administrare nr. 1/2019, Legea nr. 46/2008, Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4), art. 139, art. 196, art. 198,  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 14. Proiect de hotărâre privind  repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă, situată în municipiul Mediaș str. Luncii nr. 1, bl. 3, et. 1, ap. 31, doamnei Cercea Alina Maria.

Referatul de aprobare nr. 171/2020; proiectul de hotărâre nr. 169/2020; raportul de specialitate nr. 2.764/18.06.2020;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996,  art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 37 alin. (2) lit. „a”, art. 53 alin. (2) lit. „a” din  Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 15. Proiect de hotărâre privind soluționarea unei cereri de extindere de locuință socială a domnului Otvoș Francisc.

Referatul de aprobare nr. 172/2020; proiectul de hotărâre nr. 170/2020; raportul de specialitate nr. 2.765/18.06.2020;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996,  art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 37 alin. (2) lit. „a”, art. 53 alin. (2) lit. „a” din  Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Referatul de aprobare nr. 178/2020; proiectul de hotărâre nr. 176/2020; raportul de specialitate nr. 2.785/18.06.2020;

Temei legal: art. 16, art. 17  Legea nr. 35/2020, Legea nr. 167/2014, H.G. nr. 652/2017, art. 67, art. 73 alin. (2) lit. „b” din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7),  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA.

Referatul de aprobare nr. 179/2020; proiectul de hotărâre nr. 177/2020; raportul de specialitate nr. 7.670/19.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 31/1990,  OUG nr. 109/2011, HG nr. 722/2016, art. 129 alin.(2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit.„n” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Meditur S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei din data de 30.06.2020  .

Referatul de aprobare nr. 175/2020; proiectul de hotărâre nr. 173/2020; raportul de specialitate nr.  6.569/18.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, OUG nr.109/2011, art. 129 alin.(2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit.„n” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 19. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de numiții Doroga Dorel-Cristian ș.a. prin avocat Ana Muntean.

Referatul de aprobare nr. 177/2020; proiectul de hotărâre nr. 175/2020; raportul de specialitate nr. 6.860/18.06.2020;

Temei legal: art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, HG nr. 569/2017, art. 129 alin.(1), alin.(14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcţiei Poliţia Locală Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 158/2020; proiectul de hotărâre nr. 156/2019; raportul de specialitate nr. 443/11.06.2020;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUD „Construire locuință, împrejmuire și branșamente utilități ” str. Wewern fn.

Referatul de aprobare nr. 174/2020; proiectul de hotărâre nr. 172/2020; raportul de specialitate nr. 7.151/18.06.2020; avizul Arhitectului Șef nr. 1/17.06.2020;

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr.350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 22. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire centru de evenimente festive, 2 corturi evenimente (construcții provizorii), salon bucătărie–anexă, platformă betonată, parcare, împrejmuire gard” str. Aurel Vlaicu nr. 33.

Referatul de aprobare nr. 173/2020; proiectul de hotărâre nr. 171/2020; raportul de specialitate nr. 5.985/18.06.2020, raportul nr. 5.985/05.06.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 23. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului ce asigură accesul în cadrul imobilului–Grădinița cu program prelungit „Pinnochio”, situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5.

Referatul de aprobare nr. 180/2020; proiectul de hotărâre nr. 178/2020; raportul de specialitate nr. 5.3354/19.06.2020;

Temei legal: art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 1.003 mp., situat în Mediaș str. Turda nr. 13, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 181/2020; proiectul de hotărâre nr. 179/2020; raportul de specialitate nr. 5.717/19.06.2020;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019–Codul administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui teren, situat în Mediaș str. Hațeg nr. 28, proprietatea municipiului Mediaș, domeniul privat.

Referatul de aprobare nr. 182/2020; proiectul de hotărâre nr. 180/2020; raportul de specialitate nr. 4.215/19.06.2020;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”,  art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019–Codul administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Piaţa Prim-Com SA Mediaş de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGA din data de 20.07.2020, prima întrunire, respectiv 21.07.2020 a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 183/2020; proiectul de hotărâre nr. 181/2020; raportul de specialitate nr. 7.706/22.06.2020;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, OMFP 1802/2014, OUG nr.109/2011, Legii nr. 82/1991, Legea nr. 227/2015, art. 129 alin.(2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit.„n” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 27. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe, aflate în administrarea Consiliului local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 184/2020; proiectul de hotărâre nr. 182/2020; raportul de specialitate nr. 7.565/22.06.2020;

Temei legal: art. 1777 și urm. din Legea nr. 287/2009, OUG nr. 40/1999, Legea nr. 114/1996, Legea nr. 448/2006, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 28. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică, pe perioada anului 2020.

Referatul de aprobare nr. 185/2020; proiectul de hotărâre nr. 183/2020; raportul de specialitate nr. 4.739/22.06.2020;

Temei legal: HG nr. 434/2020, art. 129 alin. 2 lit. „c”, art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1 și 3.

descarca material-->

 29. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș, a unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 186/2020; proiectul de hotărâre nr. 184/2020; raportul de specialitate nr. 7.711/22.06.2020;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 30. Proiect de hotărâre privind acordul cu privire la folosirea elementelor din stema municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 187/2020; proiectul de hotărâre nr. 185/2020; raportul de specialitate nr. 7137/22.06.2020;

Temei legal: HG nr. 827/2007, art. 8 şi art.9 din HG nr. 25/2003, art. 9 lit. c din Legea nr. 8/1996, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” şi alin.(7) lit. „d” art. 139, art. 196, art. 200,din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul  municipiului Mediaș. 

Referatul de aprobare nr. 188/2020; proiectul de hotărâre nr. 186/2020; raportul de specialitate nr. 1008/23.06.2020;

Temei legal: art.16 alin.(1) și art.17 din Legea nr. 24/2007,  art.11 din Ordinul nr. 1466/2010, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 139, art. 196, art. 200,din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 

Informări:
 - Adresa nr. 6.560/29.05.2020 a PSD Organizația Municipală Mediaș.
- Adresele cu nr. 6316; 6324; 6317; 6321; 6318; 6315; 6323; 6322, 6320 și 6319/26.05.2020, ale cetățenilor domiciliați în municipiul Mediaș str. George Popa, privind amenajare loc de joacă.
 

Întrebări, interpelări, diverse

                    

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Petruțiu Marina-Simona