MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Comunicat de presă

,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

 

Numele beneficiarului: Municipiul Mediaș

Obiectivele proiectului: Obiectivul Reformei 4 este de a dezvolta o educație duală centrată pe nevoile elevilor și aliniată la nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel liceal.

Obiectivul Investiției 13 este de a sprijini transformarea digitală a școlilor care aparțin rețelei de învățământ profesional și tehnic și de a facilita învățarea online.

Obiectivul Investiției 14 este echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, prin echiparea atelierelor școlare din cadrul unităților de învățământ profesional și tehnic, inclusiv a unităților de formare duală( cu excepția celor cu profil agricol).

Obiectivul Reformei 5 este de a asigura cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin definirea profilului de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, prin revizuirea curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate nivelurile de învățământ.

Obiectul investiției 9 este de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate(în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate.

Obiectivele Reformei 6 sunt sporirea calității și siguranței mediilor de învățare precum și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției către clădiri verzi în școli.

Obiectivul Investiției 11 este de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare.

Valoare totală a proiectului: 19.451.718,37 lei  - finanțat 100 % din fonduri europene

Data începerii și finalizării proiectului: 23.08.2023-31.12.2024

Codul proiectului: F – PNRR – Dotări – 2023 - 5197

 

 

 

,,Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

,,PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

 

 

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                  https://www.facebook.com/PNRROficial/