MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Realizarea cadastrului sistematic pe UAT Mediaș

Primăria municipiului Mediaș anunță că a lansat programul de înregistrate sistematică pentru  înscrierea gratuită a terenurilor situate în extravilanul Municipiului Mediaș și satul Ighișu Nou.

Pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciara, proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai  terenurilor sunt rugați să depună la Primăria Mun. Mediaș – „Centrul de Informare Cetățeni” următoarele documente:

  1. Copie legalizată după T.P;
  2. Copie legalizată după Certificat de moștenitor, dacă este cazul;
  3. Copie legalizată după contract de vânzare-cumpărare, dacă este cazul;
  4. Copie legalizată după alte acte, dacă este cazul;
  5. Copie după CI/BI.

Depunerea documentelor se poate face zilnic la C.I.C. din sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu, Nr. 3 până cel tărziu la data de 10 decembrie 2018 după următorul program :

  • Luni, Miercuri si Joi de la 8 la 16,
  • Marți de la 8 la 18,
  • Vineri de la 8 la 13,

În situația în care proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai  terenurilor nu pot fi identificați, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare,  dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea Municipiului Mediaș.

Pentru orice alte informații și lămuriri vă rugăm să contactați Primăria Municipiului Mediaș – Direcția Patrimoniu - Compartimentul Cadastru și Topometrie la nr. tel.  0269803847 sau topograful autorizat pentru efectuarea lucrărilor, Dna. Ioana Băncilă nr. tel. 0723628895.

Pentru vizualizare - click aici

Pentru a descarca modelul de proces verbal de predare-primire acte de proprietate - click aici

Ghidul cetateanului - click aici - link - aici

Ghidul primarului - click - aici